Integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 24/04/2023 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://erjavcevakoca.se. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Delning med andra parter

We only share this data with processors and with other third parties for which consent must be obtained.

Bearbetningsföretag

Namn: 
Land: 
Syfte: 

Tredje parter

Namn: 
Land: 
Syfte: 
Data: 

3. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

4. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

Google får inte använda uppgifterna för andra Google-tjänster.

5. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

6. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

7. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

8. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta, om det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

9. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

10. Kontaktuppgifter

Iztok Kurnik s.p.
Jelovškova ulica 21
1000 Ljubljana
Slovenia
Slovenien
Webbplats: https://erjavcevakoca.se
E-post: info@erjavcevakoca.com
Telefonnummer: +386.70.69.00.69

11. Data Requests

För de vanligaste förfrågningarna erbjuder vi dig också möjligheten att använda vårt formulär för dataförfrågning

×

Bilaga

WPML

WPML uses cookies to identify the visitor’s current language, the last visited language and the language of users who have logged in.

While you use the plugin, WPML will share data regarding the site through Installer. No data from the user itself will be shared.

WPML Media Translation

WPML Media Translation will send the email address and name of each manager and assigned translator, as well as the content itself, to the Advanced Translation Editor and the translation services used.

WPML Translation Management

WPML Translation Management will send the email address, name of each manager, assigned translator, and the content itself to the Advanced Translation Editor and the translation services used.

WPML String Translation

WPML String Translation will send all strings to WPML’s Advanced Translation Editor and the translation services used.

Really Simple SSL

Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons do not process any personally identifiable information, so the GDPR does not apply to these plugins or the usage of these plugins on your website. You can find our privacy policy here.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

This website uses the Privacy Suite for WordPress by Complianz to collect and record Browser and Device-based Consent. Your IP address is anonymized and stored in our database for this functionality. This service does not process any personally identifiable information or share data with the service provider. For more information, see the Complianz Privacy Statement.

LiteSpeed Cache

This site utilizes caching to facilitate a faster response time and better user experience. Caching potentially stores a duplicate copy of every web page that is on display on this site. All cache files are temporary and are never accessed by any third party except as necessary to obtain technical support from the cache plugin vendor. Cache files expire on a schedule set by the site administrator but may easily be purged by the admin before their natural expiration if necessary. We may use QUIC. cloud services to process & cache your data temporarily. Please see https://quic.cloud/privacy-policy/ for more details.

LoftLoader Pro

When the "Once Per Session" feature of LoftLoader Pro is enabled on your site, as the site administrator, you may need to include the following information in your Privacy Policy for GDPR complaint:

What personal data do we collect, and why do we collect it

Cookies

This site's loading screen has enabled the "Play Once Per Session" feature. When you visit our site, the once_per_session_visited cookies will be saved on your computer's browser. This cookie includes no personal data and indicates if you have visited this site.

These are "session" cookies and will be deleted as soon as you close your web browser. So you will only see the loading screen once during the visit session.

These cookies begin with "loftloader_pro" and end with "_once_per_session_visited", as in the following examples:

 • "loftloader_pro_once_per_session_visited"
 • "loftloader_pro_homepage_once_per_session_visited"

And if the site is using LoftLoader Pro's "Any Page Extension" feature (to create different loading screens for other pages), if the site administrator also enabled the "Once Per Session" feature on that page, then the page id cookies will be saved in your browser too. This cookie includes no personal data and indicates if you have visited this page. The page id cookies are also "session" cookies and will be deleted as soon as you close your web browser. These cookies are those beginning with "loftloader_pro_any_page_id_".

To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to block and delete cookies, please visit https://www.aboutcookies.org/.